IPconfig

IPconfig jedno z podstawowych poleceń sieciowych służące do wyświetlania konfiguracji sieciowej. Polecenie wyświetla informacje takie jak:

 • Adres IP (IPv4 Address)
 • Maska podsieci (Subnet Mask)
 • Bramę domyślną (Default Gateway) 

Jak użyć polecenia IPconfig? To proste!

Metoda 1: Windows XP / Windows Vista / Windows 7

 1. Klikamy w menu Start na pasku zadań
 2. W pole uruchom wpisujemy CMD (Wiersz Poleceń)
 3. W wierszu poleceń wpisujemy IPconfig

Metoda 2: Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 i 8.1

 1. Naciskamy na klawiaturze przycisk ze znakiem Windows + klawisz R
  CRkom.pl windows+r
 2. W pole uruchom wpisujemy CMD (Wiersz Poleceń)
 3. W wierszu poleceń wpisujmy IPconfig

Dla bardziej zaawansowanych:

 • ipconfig – pokazuje skróconą informację o interfejsach
 • ipconfig /all – pokazuje wszystkie dane interfejsów sieciowych
 • ipconfig /renew – odnawia wszystkie dzierżawy adresu z DHCP
 • ipconfig /release – zwalnia wszystkie dzierżawy adresu z DHCP
 • ipconfig /? albo ipconfig / – wyświetla komunikat pomocy
 • ipconfig /flushdns – czyści bufor programu rozpoznającego nazwy DNS
 • ipconfig /displaydns – wyświetla zapamiętane tłumaczenia DNS→IP