Włączamy konto administratora

Zapomniane hasło na koncie? Nic prostszego! Usuńmy je za pomocą konta administratora.

 

Metoda 1 Windows XP

 • Podczas logowania do konta, naciskamy kursorem myszy w pole gdzie wpisujemy hasło, następnie naciskamy dwu krotonie na klawiaturze ctrl + alt + del
 • Jeżeli konto administratora nie jest zablokowane, a jedynie nie aktywne wystarczy, że w nazwę wpiszemy Administrator, a pole hasło zostawimy puste.

Metoda 2 Windows XP / Vista / 7 / 8 i 8.1

 1. Uruchamiamy wiersz poleceń. W przypadku Windowsa XP wystarczy nacisnąć na przycisk start i w pole uruchom wpisać CMD. 
 2. W przypadku Windowsa Vista oraz 7 musimy uruchomić wiersz poleceń z uprawnieniami administratora. Naciskamy na przycisk start następnie pokaż wszystkie programy, akcesoria i naciskamy prawym przyciskiem myszy na wiersz poleceń, z rozwiniętego okna wybieramy Uruchom jako Administrator
 3. Następnie wpisujemy w wiersz poleceń komendę: NET USERS Administrator /Active:yesJeżeli wiersz poleceń zwrócił nam odpowiedź Polecenie zostało wykonane pomyślnie. Konto Administrator zostało odblokowane wystarczy przelogować się na nie.
 4. Jeżeli wiersz poleceń wyświetlił namWystąpił błąd systemu 5.Odmowa dostępu.Oznacza, że albo konto na, którym jesteśmy zalogowani nie ma uprawnień administratorskich albo nie uruchomiliśmy wiersza poleceń z uprawnieniami administratora

 

IPconfig

IPconfig jedno z podstawowych poleceń sieciowych służące do wyświetlania konfiguracji sieciowej. Polecenie wyświetla informacje takie jak:

 • Adres IP (IPv4 Address)
 • Maska podsieci (Subnet Mask)
 • Bramę domyślną (Default Gateway) 

Jak użyć polecenia IPconfig? To proste!

Metoda 1: Windows XP / Windows Vista / Windows 7

 1. Klikamy w menu Start na pasku zadań
 2. W pole uruchom wpisujemy CMD (Wiersz Poleceń)
 3. W wierszu poleceń wpisujemy IPconfig

Metoda 2: Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 i 8.1

 1. Naciskamy na klawiaturze przycisk ze znakiem Windows + klawisz R
  CRkom.pl windows+r
 2. W pole uruchom wpisujemy CMD (Wiersz Poleceń)
 3. W wierszu poleceń wpisujmy IPconfig

Dla bardziej zaawansowanych:

 • ipconfig – pokazuje skróconą informację o interfejsach
 • ipconfig /all – pokazuje wszystkie dane interfejsów sieciowych
 • ipconfig /renew – odnawia wszystkie dzierżawy adresu z DHCP
 • ipconfig /release – zwalnia wszystkie dzierżawy adresu z DHCP
 • ipconfig /? albo ipconfig / – wyświetla komunikat pomocy
 • ipconfig /flushdns – czyści bufor programu rozpoznającego nazwy DNS
 • ipconfig /displaydns – wyświetla zapamiętane tłumaczenia DNS→IP